Inovace

Inovace

Stále vyvíjíme nová zařízení a části pro inovování starších zařízení.

Nejčastěji se provádí náhrada původního regulátoru středofrekvenčních zdrojů. Jedná se o námi vyvinutý, mikroprocesorem řízený regulátor procesů řízení výkonových polovodičových součástek.

Dále modernizujeme rozvaděče dálkového ovládání, jimiž se řídí výrobní procesy a zajišťují dohled podmínrk provozu. Zde se uplatňují Programovatelné Logické Automaty – PLC.

Nedílnou součástí středofrekvenčních zdrojů je i jejich chlazení. Téměř veškerá zařízení je potřebné chladit kapalinami, proto se zabýváme i modernizací a dodávkami nových chladících systémů.

 

 


 

indukce Written by:

Comments are closed.