STŘEDOFREKVENČNÍ MĚNIČE

Zdroje, měniče pro napájení indukčních ohřevů.

Podle použití vyrábíme zdroje tyristorové, nebo tranzistorové, s řízeným nebo neřízeným usměrňovačem a pro použití s oscilačními obvody paralelními, sério-paralelními, sériovými a LLC. Nejčastější použití pro tavící pece a to standardní tak vakuové, ohřevy pro tváření materiálů jako je kování, ohýbání, pertlování atd. Měniče jsou vlastní výroby a vývoje.

indukce Written by:

Comments are closed.